U bent hier » http://www.goudappel.org/ onderwijs/ index.php

Wiskunde, Natuurkunde en Informatica voor dwazen

Werk Documenten:
Natuurkunde
Wiskunde
Elektro
Programmeren
Linux
DatabaseOntwikkeling
Systeemontwikkeling (SDM)
Grafisch vormgeven
Data compressie
XHTML
Reguliere Expressies
IEEE norm voor testen van hardware en software

Verslagen
Competenties verslag
Verslag schrijven
Onderzoek

Projecten en practica
Energie
Hygrometer
Statica
Zuurstofbepaling in water
Fysische informatica
Elektromagnetisme
OnsBord
Normaalboog voor optica
Geodriehoek
Graycode

Modellen
vrije val
weerstand gloeilamp
Soortelijke weerstand
Getijdemodel

Naslag rekenhulpen
DBT-NBT tabel
Mollier-diagram
Gevoelstemperatuur
Verdamping
Soortelijke warmte
bereken 555
V,A,Ω,W
ABC formule
Goniometrie
Normale verdeling
Z-waardetabel
Periodiek Systeem
Periodiek Systeem zeer uitgebreid (extern)
Voorvoegsels
MD5
Gigabit UTP kabels aansluitschema
HTML-rekenmachine