U bent hier » http://www.goudappel.org/ onderwijs/ voorvoegsels.php

Voorvoegsels

Factor Naam Symbool Factor Naam Symbool
101 deca da 10-1 deci d
102 hecto h 10-2 centi c
103 kilo k 10-3 mili m
106 mega M 10-6 micro μ
109 giga G 10-9 nano n
1012 tera T 10-12 pico p
1015 peta P 10-15 femto f
1018 exa E 10-18 atto a