U bent hier » http://www.goudappel.org/ onderwijs/ wiskunde/ ABC_formule.php

Kwadratische functies

Uitgaande van de algemene formule:

ƒ(x) = ax2+bx+c

kunnen we een kwadratische (tweedegraads) functie als volgt analyseren.

1) Als a = positief dan is het een dalparabool.
Als a = negatief dan is het een bergparabool.
Als a = 0 dan is het helemaal geen parabool (x2 verdwijnt dan) maar een rechte lijn.
2) Bepaal de discriminant; D = b2 - 4ac
Als de discriminant positief is dan zijn er 2 snijpunten met de x-as.
Als de discriminant 0 is dan is er één raakpunt op de x-as.
Als de discriminant negatief is zijn er geen punten gemeenschappelijk met de x-as.
3) Bepaal de x-coordinaat van de (verticale) symetrie-as; 
4) Als je de bij 3 gevonden x-coördinaat invult in de moeder-formule krijg je de y-coördinaat van de top. (resp. het dal).
5) Als je hebt vastgesteld dat er twee snijpunten met de x-as zijn dan kun je uitrekenen hoe ver die bij de symetrie-as vandaan liggen door;
of
(want de discriminant weet je al)
6) Het snijpunt met de y-as is [0,c]
Tip: Teken de lijn y = bx+c als hulplijn, dit is de raaklijn met de parabool in het punt [0,c]
nb. Met de a wordt de wijdte van de parabool ingesteld hoe groter de a hoe krapper de parabool, als 0<a<1 dan wordt de parabool wijder dan de normale.
De zogenaamde abc formule doet dit in een keer maar is niet zo duidelijk.

Hulpje om de opgaven na te rekenen:

Kwadratische Vergelijking:
ax2 + bx + c = 0
a = << Invullen (punt als decimaalteken)
b = << Invullen (punt als decimaalteken)
c = << Invullen (punt als decimaalteken)
Type = parabool
Discriminant =
Dus
x1 =
x2 =
Symetrieas x =
Coordinaten [,]
Snijpunt Y-as =[0,]