U bent hier » http://www.goudappel.org/ onderwijs/ natuurkunde/ verslag.php

Hoe schrijf je een verslag van een onderzoek?

Wat is onderzoek?
In het verslag komen de volgende zaken aan de orde;

 • Wat, waarom en hoe?
  Wat is de onderzoeksvraag, wat willen we weten!
  Waarom willen we dat?
  Hoe gaan we zodanig meten dat we iets te weten komen?
 • Protocollen
  Hier kun je volstaan met eventuele afwijkingen van het voorgeschreven protocol dat een standaard bijlage is.
 • Parameters
  Dit zijn waarnemingen die misschien niet direct onderzocht worden, het zou kunnen zijn dat je verwacht dat de luchtvochtigheid of de luchtdruk of de temperatuur in het lab of op de monsterplaats invloed hebben op de gemeten waarden. In dat geval moet je dat in je verslag melden.
  Ook als je denkt dat je monster niet representatief is.
  Houdbaarheid en batchnumer van testsets etc.
  Gebruikte meet instrumenten
 • Meetwaarden
  Dit zijn de gemeten waarden; zoals door de meetinstrumenten aangegeven (ook als je ze niet vertrouwt, niet direct kunt verklaren of als een meetwaarde nog niet stabiel is!)
 • Verwerking
  Hier kies je de waarden, middelt eventueel en verwerkt ze in berekeningen en ijkgrafieken.
 • Foutendiscussie
  Hoe betrouwbaar zijn de gevonden waarden, dit kunnen eigenschappen zijn van de gebruikte meetinstrumenten of methodes.
 • Conclusie
  Binnen de bij de foutendiscussie gevonden betrouwbaarheidsgrenzen trek je conclusies.
 • Aanbevelingen
  Verbeteringen in de monstername, het protocol, de werkwijze, de gebruikte middelen.
 • Bronnen
  Protocollen, handleidingen, journaal, en overige geraadpleegde bronnen.

  Technische richtlijnen voor het maken van een verslag, waar wordt op gelet bij het beoordelen;

  - Zorg dat je altijd een reservebestand hebt, kapotte computers printers en schijven worden niet als excuus geaccepteerd.
  - Tussentijdse controle van de voortgang wordt vanaf de schijf beoordeeld, je hoeft niet elke keer te printen.
  - Werk regelmatig, ook tussentijds wordt de voortgang regelmatig gecontroleerd
  - de inhoudsopgave en de literatuurlijst groeien met het verslag mee
  - Behalve de inhoud worden ook de volgende dingen beoordeeld
  - Gebruik van de computer (Word, Windows).
  - Eenheid in opmaak (stijl).
  - Toepassen spellingscontrole.
  - Toepassen kop en voetteksten.
  - Toepassen van illustraties (beheersen file omvang bij scannen etc.).
  - Technische vaardigheden (toepassing van de juiste manieren om alinea's en pagina's in te delen)
  Toepassing eenvoudige grafieken en tabellen vanuit excel

  Inhoudelijke richtlijnen voor het maken van een verslag;
  Alle opdrachten zijn correct uitgewerkt
  Er is een literatuur / bronnenlijst
  Uit de tekst blijkt dat jij begrijpt waar het over gaat en bovendien is het zodanig geformuleerd dat een ander (niet ter zake kundige buitenstaander) dat ook kan begrijpen.

  Als het een literatuuronderzoek betreft:
  Beoordeling bronnen:
  40% rijkdom aan geraadpleegde bronnnen
  40% verwerking bronnen tot een eigen verhaal
  20% afwerking

  Verslagen mogen worden gemaakt in: