U bent hier » http://www.goudappel.org/ xiaoting/ index.php

Stichting Xiao Ting

/__________Xiao-Ting_/

'Xiao-Ting' is de naam van de stichting die zich bezighoudt met het organiseren van kursussen en bijeenkomsten om een grotere be kendheid te geven aan de voordelen van de Chinese bewegings- en gezondheidsleer. De naam Xiao- Ting is ontleend aan een legende; In de veertiende eeuw leefde er in China de taoistische meester Chang San-Feng. De meester had als gezelschap een grote aap. Deze aap zag jarenlang de oefeningen die zijn meester elke dag uitvoerde. Het dier slaagde er na zekere tijd in om deze bewegingen na-teapen. De meester noemde deze aap Xiao-Ting. Wat in dit verband vertaald kan worden als: leren evenwichtig worden. De aap beheerste wel de bewegingen maar de betekenis ontging hem. De Stichting Xiao- Ting is om twee redenen naar de aap van de meester genoemd. Deels uit bescheidenheid ten aanzien van de grote meesters uit het verleden, en deels, omdat wij in de eerste plaats aandacht willen geven aan het leren stabiel worden, en pas daarna aan de uiterlijke perfectionering van de bewegingen.

/__________Bewegen_/

Bewegen doen we de hele dag maar voor het merendeel van de tijd gaat dit automaties. Lopen en fietsen, zwemmen en schrijven zijn allemaal vormen van bewegen. Wanneer je deze bewegingen lang zaam en met aandacht maakt ben je eigenlijk al met T'ai Chi bezig.

/__________T'ai Chi_/

Tao is de oorsprong van Yin en Yang. De synthese van Yin en Yang is T'ai Chi. Die samenvoeging is de enige manier om tot de oorspronkelijke bedoeling te komen. T'ai Chi maakt dat zowel lichaam als geest op een dynamiese manier in evenwicht zijn. Wanneer je lichaam en geest in evenwicht zijn ben ,je een gezond mens.

/__________Gezondheid_/

In China geldt als gezond wanneer iets In evenwicht is met zichzelf en zijn omgeving. Dit nu maakt T'ai Chi.

/__________Evenwicht_/

Aan de basis van langzame bewegingen ligt het evenwicht. Om traag te kunnen bewegen moet je op elk moment in de beweging stabiel staan. Onevenwicht leidt tot haast, en belemmerd de vrij heid om zelf plaats en moment van een beweging te bepalen. Dit werkt ook naar binnen door! Mensen met een evenwichtige geest zijn vrijer en rustiger.

/__________Ademhaling_/

Een ander aspect van T'ai Chi is de ademhaling deze wordt aan de bewegingen gekoppeld, zodat de ademhaling alshetware met het hele lichaam gebeurt. Het blijkt dat dit voor veel mensen met ademhalings problemen de uitkomst is.

/__________Donateurs_/

Iedereen kan donateur worden door ten minste 25, = per jaar te storten op rekening van de stichting Xiao-Ting. ' Verder zijn alle kursisten donateur gedurende de kursus waarvoor ze hebben betaald. Donateurs hebben recht op het kontaktblad 'Pushing hands', korting op materialen, toegang tot manifestaties van de stichting Xiao-Ting, korting op de kursussen van de stichting XiaoTing, en het lenen van boeken uit de bibliotheek van de stichting.

/__________Medewerkers_/

De medewerkers van de stichting Xiao-Ting zijn mensen die door het bestuur zijn gevraagd leiding te geven aan groepen. Het spreekt vanzelf dat medewerkers worden geselecteerd op hun vakbekwaam heid. Belangrijker is nog dat ze een T'ai Chi instelling hebben. Verder kent de stichting nog bijzondere medewerkers. Dit zijn assistenten in opleiding. Zij begeleiden nog niet zelfstandig groepen. Maar verzorgen onder toezicht wel onderdelen van de lessen.

/__________Jaargroepen_/

Dit is een soort T'ai Chi vereniging. Mensen die wekelijks bij elkaar komen om, onder leiding van een medewerker, samen te oefenen. Na een basiskursus T'ai Chi kan men verder in de jaargroepen. De te behandelen stof wordt in de groep vastgesteld. Of er worden rond een bepaald deelgebied groepen gevormd.(massage, zwaard vorm, zelfverdediging,filosofie)

/__________De bibliotheek_/

De bibliotheek omvat een collectie boeken, geluidscasettes, videobanden en dias op het gebied van martiale kunsten, filosofie massage, gezondheisleer en accupunctuur. De boeken zijn in de nederlandse engelse en chineese taal. Ook zijn er tijdschriften op het gebied van T'ai chi en aanverwante zaken. De bibliotheek staat voor iedere donateur open.

/__________De kursussen_/

T'ai Chi voor beginners
T'ai Chi voor gevorderden
T'ai Chi zelfverdediging
Hsing l / Pa Qua
Tao Yin massage
Chinese oefeningen en spel voor kinderen vanaf 5 jaar
Chinese oefeningen en massage voor ouderen vanaf 55 jaar
Chi Kung ademhalingsoefeningen
Twei na zelfmassage
De vijf Elementen
Tao Te Ching
I Ching

/__________Het lesboek_/

Lesboek T'ai Chi Ch'uan stichting Xiao Ting. (PDF)

Laat eerst elk streven varen.

T'ai Chi Ch'uan leer je niet uit een boek. Leer je niet door goed je best te doen. Als je het ergens voor doet werkt het niet. Vormen leiden niet tot inhoud. Oefening baart slechts uiterlijke kunst.

T'ai Chi Ch'uan doe je voor de lol. Alle positieve effecten ontstaan dan vanzelf.

Het is volkomen onbelangrijk om iets over de filosofische achtergronden van T'ai Chi te weten om T'ai Chi te kunnen begrijpen, want dat kan niet en dat hoeft niet. Er is geen dogma. De praktijk gaat voor de leer. Maar als je dan toch perse wat wilt lezen vooruit maar. Hoewel er in dit boek hoofdstukken zijn is er geen opbouw, elk hoofdstuk staat op zichzelf.

In een van de legendes over Chan San-Feng is er sprake van een aap die de oefeningen van de meester naadeed. Hij noemde de aap Xiao Ting. De aap begreep de inhoud niet, maar de vorm beheerste hij perfect.