U bent hier » http://www.goudappel.org/ prive/ wadvaren.php

Wadvaren

Wadvaren is mijn grote passie, ik heb hiervoor de beschikking over diverse vaartuigen: van klein naar groot zijn dat:

Het vaargebied ligt hoofdzakelijk tussen Ameland en de Eems, in de zomer uitgebreid met het duitse wad.
Met de Noordster en de Boschwad mogen we ook in verboden gebieden komen zoals Rottumeroog en Rottumerplaat om wadlopers op te halen en voor excursies. zie ook waddentochten.nl

Wat doe je op het wad?