U bent hier » http://www.goudappel.org/ ooor/oceanlib.php

Oceanografische gereedschapset

De algoritmen en constanten zijn voorgeschreven door de UNESCO.
International Equation of State (IES 80) as described in Fofonoff, JGR, Vol 90 No. C2, pp 3332-3342, March 20, 1985


Program Density (input,output);
{Maart/September 1995 Henk Goudappel}
{worden UNITS CTD_NIOZ}


Uses Crt,Turbo3; {hoop ik..}

Label Start,Einde;

Var
Conductiviteit,Pressure,CRatio,
Salt,Temperature,lattitude,reference : Real;
Antwoord               : Char;

Function Salinity(CRatio,Temperature,Pressure:Real):Real;
 Var
 A           : Array [27..51] of Real;
 y           : Real;

 Begin
  A[27] := 0.0080   ;
  A[28] := -0.1692   ;
  A[29] := 25.3851   ;
  A[30] := 14.0941   ;
  A[31] := -7.0261   ;
  A[32] := 2.7081   ;
  A[33] := 2.070e-4  ;
  A[34] := -6.370e-8  ;
  A[35] := 3.989e-12 ;
  A[36] := 3.426e-2  ;
  A[37] := 4.464e-4  ;
  A[38] := 4.215e-1  ;
  A[39] := -3.107e-3  ;
  A[40] := 0.6766097 ;
  A[41] := 2.00564e-2 ;
  A[42] := 1.104259e-4;
  A[43] := -6.9698e-7 ;
  A[44] := 1.0031e-9 ;
  A[45] := 0.0005   ;
  A[46] := -0.0056   ;
  A[47] := -0.0066   ;
  A[48] := -0.0375   ;
  A[49] := 0.0636   ;
  A[50] := -0.0144   ;
  A[51] := 0.0162   ;
 y := CRatio/((1+(Pressure*(A[33]+
             A[34]*Pressure+
             A[35]*Pressure*Pressure))/
            (1+A[36]*Temperature+
             A[37]*Temperature*Temperature+
             (A[38]+
             A[39]*Temperature)*CRatio))*
             (A[40]+
             A[41]*Temperature+
             A[42]*Temperature*Temperature+
             A[43]*Temperature*Temperature*Temperature+
             A[44]*Temperature*Temperature*Temperature*Temperature));
  Salinity := A[27]+
         A[28]*SqRt(y)+
         A[29]*y+
         A[30]*SqRt(y)*y+
         A[31]*y*y+
         A[32]*SqRt(y)*y*y+
        (Temperature-15)*(
         A[45]+
         A[46]*SqRt(y)+
         A[47]*y+
         A[48]*SqRt(y)*y+
         A[49]*y*y+
         A[50]*SqRt(y)*y*y)/
       (1+(A[51]*(Temperature-15)));
end; {Function Salinity}

Function Dens(Salt,Temperature,Pressure:Real):Real;
 Var
 A            : Array[0..5] of Real;
 B,E           : Array[0..4] of Real;
 C,G,I,K,M        : Array[0..2] of Real;
 F,H           : Array[0..3] of Real;
 D,J           : Real;

 Begin
  A[0] := 0.999842594e3;
  A[1] := 6.793952e-2 ;
  A[2] := -9.095290e-3 ;
  A[3] := 1.001685e-4 ;
  A[4] := -1.120083e-6 ;
  A[5] := 6.536332e-9 ;
  B[0] := 8.24493e-1  ;
  B[1] := -4.0899e-3  ;
  B[2] := 7.6438e-5  ;
  B[3] := -8.2467e-7  ;
  B[4] := 5.3875e-9  ;
  C[0] := -5.72466e-3  ;
  C[1] := 1.0227e-4  ;
  C[2] := -1.6546e-6  ;
  D  := 4.8314e-4  ;
  E[0] := 1.965221e4  ;
  E[1] := 1.484206e2  ;
  E[2] := -2.327105   ;
  E[3] := 1.360477e-2 ;
  E[4] := -5.155288e-5 ;
  F[0] := 5.4676e1   ;
  F[1] := -0.603459   ;
  F[2] := 1.09987e-2  ;
  F[3] := -6.1670e-5  ;
  G[0] := 7.944e-2   ;
  G[1] := 1.6483e-2  ;
  G[2] := -5.3009e-4  ;
  H[0] := 3.239908   ;
  H[1] := 1.43713e-3  ;
  H[2] := 1.16092e-4  ;
  H[3] := -5.77905e-7  ;
  I[0] := 2.2838e-3  ;
  I[1] := -1.0981e-5  ;
  I[2] := -1.6078e-6  ;
  J  := 1.91075e-4  ;
  K[0] := 8.50935e-5  ;
  K[1] := -6.12293e-6  ;
  K[2] := 5.2787e-8  ;
  M[0] := -9.9348e-7  ;
  M[1] := 2.0816e-8  ;
  M[2] := 9.1697e-10  ;

  Dens := (((A[0]+
         A[1]*Temperature+
         A[2]*Temperature*Temperature+
         A[3]*Temperature*Temperature*Temperature+
         A[4]*Temperature*Temperature*Temperature*Temperature+
         A[5]*Temperature*Temperature*Temperature*Temperature*Temperature)+
         (B[0]+
         B[1]*Temperature+
         B[2]*Temperature*Temperature+
         B[3]*Temperature*Temperature*Temperature+
         B[4]*Temperature*Temperature*Temperature*Temperature)*Salt)+
        ((C[0]+
         C[1]*Temperature+
         C[2]*Temperature*Temperature)*
         SqRt(Salt)*Salt+D*Salt*Salt))/(1-(Pressure)/
        (((E[0]+
         E[1]*Temperature+
         E[2]*Temperature*Temperature+
         E[3]*Temperature*Temperature*Temperature+
         E[4]*Temperature*Temperature*Temperature*Temperature)+
         (F[0]+
         F[1]*Temperature+
         F[2]*Temperature*Temperature+
         F[3]*Temperature*Temperature*Temperature)*Salt)+
        ((G[0]+
         G[1]*Temperature+
         G[2]*Temperature*Temperature)*SqRt(Salt)*Salt)+
        ((H[0]+
         H[1]*Temperature+
         H[2]*Temperature*Temperature+
         H[3]*Temperature*Temperature*Temperature)+
         (I[0]+
         I[1]*Temperature+
         I[2]*Temperature*Temperature)*Salt+J*SqRt(Salt)*Salt)*Pressure+
        ((K[0]+
         K[1]*Temperature+
         K[2]*Temperature*Temperature)+
         (M[0]+
         M[1]*Temperature+
         M[2]*Temperature*Temperature)*Salt)*Pressure*Pressure));
end; {Function Dens}

Function Soundspeed(Salt,Temperature,Pressure:Real):Real;
 Var
 A,C : array[0..32] of Real;
 B,D : array[0..11] of Real;
 sr,dd,bb,aa,cc : Real;

 Begin
  C[0] := 1402.388;
  C[1] :=  5.03711;
  C[2] :=  -5.80852e-2;
  C[3] :=  3.3420e-4;
		C[4] :=  -1.47800e-6;
		C[5] :=  3.1464e-9;

		C[10]:=  0.153563;
		C[11]:=  6.8982e-4;
		C[12]:=  -8.1788e-6;
		C[13]:=  1.3621e-7;
		C[14]:=  -6.1185e-10;

		C[20]:=  3.1260e-5;
		C[21]:=  -1.7107e-6;
		C[22]:=  2.5974e-8;
		C[23]:=  -2.5335e-10;
		C[24]:=  1.0405e-12;
		C[30]:=  -9.7729e-9;
		C[31]:=  3.8504e-10;
		C[32]:=  -2.3643e-12;

		A[0] :=  1.389;
		A[1] :=  -1.262e-2;
		A[2] :=  7.164e-5;
		A[3] :=  2.006e-6;
		A[4] :=  -3.21e-8;

		A[10]:=  9.4742e-5;
		A[11]:=  -1.2580e-5;
		A[12]:=  -6.4885e-8;
		A[13]:=  1.0507e-8;
		A[14]:=  -2.0122e-10;

		A[20]:=  -3.9064e-7;
		A[21]:=  9.1041e-9;
		A[22]:=  -1.6002e-10;
		A[23]:=  7.988e-12;

		A[30]:=  1.100e-10;
		A[31]:=  6.649e-12;
		A[32]:=  -3.389e-13;

		B[0] :=  -1.922e-2;
		B[1] :=  -4.42e-5;
		B[10]:=  7.3637e-5;
		B[11]:=  1.7945e-7;

		D[0] :=  1.727e-3;
		D[10]:=  -7.9836e-6;

 Soundspeed := ((((C[32]*Temperature+C[31])*Temperature+C[30])*Pressure+
       ((((C[24]*Temperature+C[23])*Temperature+C[22])*Temperature+C[21])*Temperature+C[20]))*Pressure+
       ((((C[14]*Temperature+C[13])*Temperature+C[12])*Temperature+C[11])*Temperature+C[10]))*Pressure+
       (((((C[5]*Temperature+C[4])*Temperature+C[3])*Temperature+C[2])*Temperature+C[1])*Temperature+C[0])+
       (((((A[32]*Temperature+A[31])*Temperature+A[30])*Pressure+
       (((A[23]*Temperature+A[22])*Temperature+A[21])*Temperature+A[20]))*Pressure+
       ((((A[14]*Temperature+A[13])*Temperature+A[12])*Temperature+A[11])*Temperature+A[10]))*Pressure+
       ((((A[4]*Temperature+A[3])*Temperature+A[2])*Temperature+A[1])*Temperature+A[0])+
       (B[0]+B[1]*Temperature+(B[10]+B[11]*Temperature)*Pressure)*
       (SqRt(abs(Salt)))+
       (D[0]+D[10]*Pressure)*Salt)*Salt;
end;

Function Depth(Pressure,Lattitude:Real):Real;
 Var
 C,g  : array[1..4] of Real;
 lc  : Real;
 Begin
  Pressure := Pressure*10 ;
  C[1] := 9.72659 ;
		C[2] := -2.2512e-5;
		C[3] := 2.279e-10;
		C[4] := -1.82e-15 ;
  g[1] := 5.2788e-3;
		g[2] := 2.36e-5 ;
		g[3] := 1.092e-6 ;
		g[4] := 9.780318 ;
  lc  := 57.29578 ;
Depth := ((((C[4]*Pressure+C[3])*Pressure+C[2])*Pressure+C[1])*Pressure)/
     (g[4]*(1+(g[1]+g[2]*(sqr(sin(lattitude/lc))))*
					(sqr(sin(lattitude/lc))))+g[3]*Pressure);
end;

Function Freezing_Point(Salt,Pressure:Real):Real;
Var
A : array[0..2] of Real;
B : Real;
Begin
 A[0] := -0.0575   ;
	A[1] := 1.710523e-3;
	A[2] := -2.154996e-4;
 B  := -7.53e-4  ;
Freezing_Point := (A[0]+A[1]*SqRt(Abs(Salt))+A[2]*Salt)*Salt+B*Pressure;
end;

Function Adiabatic_lapse_rate(Salt,Temperature,Pressure:real):real;
Var
A,B,C,D,E : array[0..3] of Real;
Begin
  A[0] := 3.5803e-5 ;
	A[1] := 8.5258e-6 ;
	A[2] := -6.8360e-8 ;
	A[3] := 6.6228e-10;
  B[0] := 1.8932e-6 ;
	B[1] := -4.2393e-8 ;
  C[0] := 1.8741e-8 ;
	C[1] := -6.7795e-10;
	C[2] := 8.7330e-12;
	C[3] := -5.4481e-14;
  D[0] := -1.1351e-10;
	D[1] := 2.7759e-12;
  E[0] := -4.6206e-13;
	E[1] := 1.8676e-14;
	E[2] := -2.1687e-16;
Adiabatic_lapse_rate := (((E[2]*Temperature+E[1])*Temperature+E[0])*Pressure+
             ((D[1]*Temperature+D[0])*(Salt-35)+
             ((C[3]*Temperature+C[2])*Temperature+C[1])*Temperature+C[0]))*Pressure+
             (B[1]*Temperature+B[0])*(Salt-35)+
             ((A[3]*Temperature+A[2])*Temperature+A[1])*Temperature+A[0];
end;

Function Specific_Heat(Salt,Temperature,Pressure:Real):Real;
Var
A,AA,B,BB,C,CC,D,E,F,H   : array[0..4] of Real;
G,J,Cp,Delta2_Cp,Delta1_Cp : Real;

Begin
 A[0] := -7.643575 ;
 A[1] := 0.1072763 ;
 A[2] := -1.38385e-3;

 B[0] := 0.1770383 ;
 B[1] := -4.07718e-3;
 B[2] := 5.148e-5 ;

 C[0] := 4217.4  ;
 C[1] := -3.720283 ;
 C[2] := 0.1412855 ;
 C[3] := -2.654387e-3;
 C[4] := 2.093236e-5;

 AA[0] := -4.9592e-1;
 AA[1] := 1.45747e-2;
 AA[2] := -3.13885e-4;
 AA[3] := 2.0357e-6;
 AA[4] := 1.7168e-8;

 BB[0] := 2.4931e-4;
 BB[1] := -1.08645e-5;
 BB[2] := 2.87533e-7;
 BB[3] := -4.0027e-9;
 BB[4] := 2.2956e-11;

 CC[0] := -5.422e-8 ;
 CC[1] := 2.6380e-9;
 CC[2] := -6.5637e-11;
 CC[3] := 6.136e-13;

 D[0] := 4.9247e-3 ;
 D[1] := -1.28315e-4;
 D[2] := 9.802e-7 ;
 D[3] := 2.5941e-8 ;
 D[4] := -2.9179e-10;

 E[0] := -1.2331e-4 ;
 E[1] := -1.517e-6 ;
 E[2] := 3.122e-8 ;

 F[0] := -2.9558e-6 ;
 F[1] := 1.17054e-7;
 F[2] := -2.3905e-9 ;
 F[3] := 1.8448e-11;

 G  := 9.971e-8 ;

 H[0] := 5.540e-10 ;
 H[1] := -1.7682e-11;
 H[2] := 3.513e-13 ;

 J  := -1.4300e-12;

Specific_Heat :=      ((C[0]+
	             C[1]*Temperature+
									 C[2]*Temperature*Temperature+
									 C[3]*Temperature*Temperature*Temperature+
									 C[4]*Temperature*Temperature*Temperature*Temperature)+
         ((A[0]+A[1]*Temperature+A[2]*Temperature*Temperature)*Salt)+
         ((B[0]+B[1]*Temperature+B[2]*Temperature*Temperature)*SqRt(Salt)*Salt))+
					      ((AA[0]+
	             AA[1]*Temperature+
									 AA[2]*Temperature*Temperature+
									 AA[3]*Temperature*Temperature*Temperature+
									 AA[4]*Temperature*Temperature*Temperature*Temperature)*Pressure+
									((BB[0]+
	             BB[1]*Temperature+
									 BB[2]*Temperature*Temperature+
									 BB[3]*Temperature*Temperature*Temperature+
									 BB[4]*Temperature*Temperature*Temperature*Temperature)*Pressure*Pressure)+
              ((CC[0]+
	             CC[1]*Temperature+
									 CC[2]*Temperature*Temperature+
									 CC[3]*Temperature*Temperature*Temperature)*Pressure*Pressure*Pressure))+
             (((((D[0]+
	              D[1]*Temperature+
									  D[2]*Temperature*Temperature+
									  D[3]*Temperature*Temperature*Temperature+
									  D[4]*Temperature*Temperature*Temperature*Temperature)*Salt)+
              ((E[0]+
					 				  E[1]*Temperature+
									  E[2]*Temperature*Temperature+
									  E[3]*Temperature*Temperature*Temperature)*(SqRt(Salt)*Salt)))*Pressure)+
     		    	 ((((F[0]+
									  F[1]*Temperature+
									  F[2]*Temperature*Temperature+
									  F[3]*Temperature*Temperature*Temperature)*Salt)+
      		   (G*(SqRt(Salt)*Salt)))*Pressure*Pressure)+
             ((((H[0]+
									  H[1]*Temperature+
									  H[2]*Temperature*Temperature)*Salt)+
          (J*Temperature*(SqRt(Salt)*Salt)))*Pressure*Pressure*Pressure));
end;

{Function Potential_Temperature(Salt,Temperature,Pressure,Reference:Real):Real;
Var
Begin
end;}

Procedure Signon;
Begin
  GoToXY(5,10);
  Write('Program Density calculates the Density and other properties of seawater    ');
  GoToXY(5,12);
  Write('     Variabeles are: Temperature, Pressure and Lattitude    ');
  GoToXY(5,13);
  Write('    and either Salinity, Conductivity or ConductivityRatio.   ');
  GoToXY(5,11);
  Write('      Version 1.0 March 1995 Henk Goudappel NIOZ Texel     ');
end;

Procedure UitvoerScherm;
Begin
           WriteLn('Temperature           : ',
           Temperature:10:4,             ' C');
           WriteLn('Pressure             : ',
           Pressure*10:10:4,             ' DBar');
           WriteLn('Density             : ',
           Dens(Salt,Temperature,Pressure):10:4,   ' kg/m^3');
           WriteLn('                : ',
           Dens(Salt,Temperature,Pressure)-1000:10:4,' kg/m^3');
           WriteLn('Specific Volume         : ',
           (1/Dens(Salt,Temperature,Pressure)*1000):10:4, ' l/kg');
           WriteLn('Specific Heat          : ',
           Specific_heat(Salt,Temperature,Pressure):10:4,   ' J/kg/C');
							 WriteLn('Soundspeed            : ',
  						 Soundspeed(Salt,Temperature,Pressure):10:4,  ' m/s');
 							 WriteLn('Depth              : ',
							 Depth(Pressure,lattitude):10:4,      ' m');
           WriteLn('Freezingpoint          : ',
							 Freezing_point(Salt,Pressure):10:4,    ' C');
           WriteLn('Adiabatic lapse rate       : ',
	          Adiabatic_lapse_rate(Salt,Temperature,Pressure):10:6,' C/dbar');
end;

Procedure Invoerscherm;
Begin
           Temperature := 40;
{           Write('Enter Temperature (C)     : ');
           ReadLn(Temperature);
 }
{           Write('Enter Pressure (Bar)      : ');
           ReadLn(Pressure);
 }									Pressure := 1000;
 {           Write('Enter Lattitude         : ');
           ReadLn(Lattitude);
}         Lattitude := 30;  {Degrees}

end;


{    MAIN   }

Begin
  
  ClrScr;
  Signon;
  Start:
  GoToXY(28,20);
  Write(' to continue ');Read(Kbd,antwoord);
  if (IoResult <> 0) then Goto Start;
  ClrScr;
  GoToXY(18,10);
  WriteLn('[C]onductivity,[R]atio,[S]alinity,[Q]uit');
  Read(Kbd,Antwoord);
  if (IoResult <> 0) then Goto Start;
  ClrScr;
  Case Antwoord of
  'C','c'    : Begin
           Write('Enter Conductivity        : ');
           ReadLn(Conductiviteit);
           CRatio := Conductiviteit/42.914 ;
									  Invoerscherm;
           ClrScr;
           Salinity(CRatio,Temperature,Pressure);
           Salt := Salinity(CRatio,Temperature,Pressure);
								   WriteLn('Salinity             : ',
           Salt:10:4,' o/oo');
           UitvoerScherm;
          GoTo Start;
          end;
  'R','r'    : Begin
           Write('Enter ConductivityRatio      : ');
           ReadLn(CRatio);
           Invoerscherm;
           ClrScr;
           Salt := Salinity(CRatio,Temperature,Pressure);
								   WriteLn('Salinity             : ',
           Salt:10:4,' o/oo');
           UitvoerScherm;
          GoTo Start;
          end;
  'S','s'    : Begin
           Write('Enter Salinity (o/oo)  : ');
           ReadLn(Salt);
           Invoerscherm;
           ClrScr;
           WriteLn('Salinity             : ',
           Salt:10:4,' o/oo');
           Uitvoerscherm;
           GoTo Start;
          end;
  'Q','q'    : Begin
           GoToXY(30,10);
           WriteLn('Quit [y/N] ?');
           Read(Kbd,Antwoord);
           if (IoResult <> 0) then GoTo Start;
           Case Antwoord of
             'Y','y','j','J': GoTo Einde;
           Else GoTo Start;
           end; {case}
          end;
  Else GoTo Start;
  end; {case}
Einde:
end.


Function Pot_Temp((Salt,Temperature,Pressure:real):real;

{   PRESS -> PRESSURE IN DECIBARS
    TEMP  -> TEMPERATURE IN CELSIUS DEGREES
    S   -> SALINITY PSS 78
    RP   -> REFERENCE PRESSURE IN DECIBARS
         (0.0 FOR THE QUANTITY THETA)
    POTEMP <- POTENTIAL TEMPERATURE (DEG C)

    REAL PRESS,TEMP,S,RP,POTEMP  }
   VAR
     I,J,N  :   INTEGER;
     DP,P,Q,R1,R2,R3,R4,R5,S1,T,X :REAL;
   begin
   S1 := Salt-35.0;
   P := PRESSure ;
   T := TEMPerature ;
   DP := RP - P   ;
   N := FIX(ABS(DP)/1000.) + 1 ;
   DP := DP/FLOAT(N)
   DO 10 I:=1,N
     DO 20 J=1,4
      R1 = ((-2.1687E-16*T+1.8676E-14)*T-4.6206E-13)*P
      R2 = (2.7759E-12*T-1.1351E-10)*S1
      R3 = ((-5.4481E-14*T+8.733E-12)*T-6.7795E-10)*T
      R4 = (R1+(R2+R3+1.8741E-8))*P+(-4.2393E-8*T+1.8932E-6)*S1
      R5 = R4+((6.6228E-10*T-6.836E-8)*T+8.5258E-6)*T+3.5803E-5
      X = DP*R5
      GO TO (100,200,300,400),J
 100    CONTINUE
      T = T+.5*X
      Q = X
      P = P + .5*DP
      GO TO 20
 200    CONTINUE
      T = T + .29298322*(X-Q)
      Q = .58578644*X + .121320344*Q
      GO TO 20
 300    CONTINUE
      T = T + 1.707106781*(X-Q)
      Q = 3.414213562*X - 4.121320344*Q
      P = P + .5*DP
      GO TO 20
 400    CONTINUE
      T = T + (X-2.0*Q)/6.0
 20   CONTINUE
 10  CONTINUE
    POTEMP = T
    RETURN
    END POTMP
 END


Er is ook een JavaScript van


	var depth,p,t,c,s,d,sp,cp;
	
	var binaryLimit = 1000;
	var lat = 30.0;
	
	function initializeVars() {
		document.state.depth.value = 0.0;
		document.state.p.value = 0.0;
		document.state.t.value = 15.0;
		document.state.c.value = 4.29140;
		document.state.s.value = 35.00;
		document.state.d.value = 1025.97;
		document.state.sp.value = 1506.7;
		document.state.cp.value = 3989.8;
		document.state.tf.value = -1.922;
		document.state.lr.value = 0.150544;
		document.state.pt.value = 15.0;
		
		document.state.depthb.checked = false;
		document.state.pb.checked = true;
		document.state.tb.checked = true;
		document.state.cb.checked = true;
		document.state.sb.checked = false;
		document.state.db.checked = false;
	}
  
	function changeSelDepth() {
		document.state.pb.checked = !document.state.depthb.checked;
	}
  	
	function changeSelPress() {
		document.state.depthb.checked = !document.state.pb.checked;
	}
  
  function changeSelection() {
  	if ( !check2of4buttons() ) return;
		if ( document.state.tb.checked ) {
			changeTemperature();
		} else if ( document.state.cb.checked ) {
			changeConductivity();
		} else if ( document.state.sb.checked ) {
			changeSalinity();
		}
  }
  
	function check2of4buttons() {
		var i = 0;
  		
		if ( document.state.tb.checked == true ) ++i;
		if ( document.state.cb.checked == true ) ++i;
		if ( document.state.sb.checked == true ) ++i;
		if ( document.state.db.checked == true ) ++i;
  		
		return ( i == 2 );
	}
	
	function checkVars() {
		if ( typeof depth != 'number' ) depth = eval(document.state.depth.value);
		if ( typeof p != 'number' ) p = eval(document.state.p.value);
		if ( typeof t != 'number' ) t = eval(document.state.t.value);
		if ( typeof c != 'number' ) c = eval(document.state.c.value);
		if ( typeof s != 'number' ) s = eval(document.state.s.value);
		if ( typeof d != 'number' ) d = eval(document.state.d.value);
	}	

	//
	// These functions are called when a parameter is changed to recompute the display
	//	
	function changeDepth() {
		checkVars();
		depth = eval(document.state.depth.value);
		document.state.depthb.checked = true;
		document.state.pb.checked = false;
		pressure_depth();
		changeDepthPressure();
	}
	  	
	function changePressure() {
		checkVars();
		p = eval(document.state.p.value);
		document.state.p.value = p;
		document.state.depthb.checked = false;
		document.state.pb.checked = true;
		depth_p();
		changeDepthPressure();
	}
	
	function changeDepthPressure() {
		if ( document.state.tb.checked )
			changeTemperature();
		else if ( document.state.cb.checked )
			changeConductivity();
		else if ( document.state.sb.checked )
			changeSalinity();
		computeOthers();
	}
	
	function changeTemperature() {
		checkVars();
		t = eval(document.state.t.value);
		document.state.t.value = t;
		document.state.tb.checked = true;
		if( !check2of4buttons() ) {
			window.alert('Exactly two of the bottom 4 buttons must be selected.');
			return;
		}
		if ( document.state.cb.checked ) {
			salinity_ctp();
			density_stp();
		} else if ( document.state.sb.checked ) {
			conductivity_stp();
			density_stp();
		} else if ( document.state.db.checked ) {
			salinity_dtp();
			conductivity_stp();
		}
		computeOthers();
	}
	  	
	function changeConductivity() {
		checkVars();
		c = eval(document.state.c.value);
		document.state.c.value = c;
		document.state.cb.checked = true;
		if( !check2of4buttons() ) {
			window.alert('Exactly two of the bottom 4 buttons must be selected.');
			return;
		}
		if ( document.state.tb.checked ) {
			salinity_ctp();
			density_stp();
		} else if ( document.state.sb.checked ) {
			temperature_csp();
			density_stp();
		} else if ( document.state.db.checked ) {
			tempSalt_dcp();
		}
		computeOthers();
	}
	  	
	function changeSalinity() {
		checkVars();
		s = eval(document.state.s.value);
		document.state.s.value = s;
		document.state.sb.checked = true;
		if( !check2of4buttons() ) {
			window.alert('Exactly two of the bottom 4 buttons must be selected.');
			return;
		}
		if ( document.state.tb.checked ) {
			conductivity_stp();
			density_stp();
		} else if ( document.state.cb.checked ) {
			temperature_csp();
			density_stp();
		} else if ( document.state.db.checked ) {
			temperature_dsp();
			conductivity_stp();
		}
		computeOthers();
	}
	  	
	function changeDensity() {
		checkVars();
		d = eval(document.state.d.value);
		document.state.d.value = d;
		document.state.db.checked = true;
		if( !check2of4buttons() ) {
			window.alert('Exactly two of the bottom 4 buttons must be selected.');
			return;
		}
		if ( document.state.tb.checked ) {
			salinity_dtp();
			conductivity_stp();
		} else if ( document.state.cb.checked ) {
			tempSalt_dcp();
		} else if ( document.state.sb.checked ) {
			temperature_dsp();
			conductivity_stp();
		}
		computeOthers();
	}
  	
	//
	// These functions are called to compute one parameter from the others
 	//
	function round(x,n) {
		var scl = 1;
		
		if ( typeof x != 'number' ) return x;
		for(i=n;i;--i) scl *= 10.0;
		return Math.round( scl * x ) / scl;
	}
	
 	function depth_p() {
 		var slat = Math.sin(30*3.14159265/180.0);
 		var c1 = 5.92e-3 + 5.25e-3 * slat * slat;
 		var c2 = 2.21e-6;
 		
 		depth = ((1-c1) - c2 * p) * p;
 		document.state.depth.value = round(depth,3);
 	}

 	function pressure_depth() {
 		var slat = Math.sin(30*3.14159265/180.0);
 		var c1 = 5.92e-3 + 5.25e-3 * slat * slat;
 		var c2 = 2.21e-6;

		p = ((1-c1)-Math.sqrt((1-c1)*(1-c1)-4*c2*depth)) / (2*c2)
 		document.state.p.value = round(p,4);
 	}

 	function conductivity_stp() {
 		c = conductivity(s,t,p);
 		document.state.c.value = round(c,6);
 	}

 	function density_stp() {
 		d = density(s,t,p);
 		document.state.d.value = round(d,6);
 	}

 	function salinity_ctp() {
 		s = salinity(c,t,p);
 		document.state.s.value = round(s,6);
 	}

 	function salinity_dtp() {
 		s = salinityd(d,t,p);
 		document.state.s.value = round(s,6);
 	}

 	function temperature_dsp() {
 		t = temperatureds(d,s,p);
 		document.state.t.value = round(t,6);
 	}

 	function temperature_csp() {
 		t = temperaturecs(c,s,p);
 		document.state.t.value = round(t,6);
 	}

 	function tempSalt_dcp() {
 		tempSaltdc(d,c,p);
 		document.state.t.value = round(t,6);
 		document.state.s.value = round(s,6);
 	}
 	
 	function computeOthers() {
 		sp = soundSpeed(s,t,p/10);
 		document.state.sp.value = round(sp,1);
 		cp = specificHeat(s,t,p/10);
 		document.state.cp.value = round(cp,1);
		tf = freezingPoint(s,p);
 		document.state.tf.value = round(tf,3);
 		lr = 1000 * adiabaticLapseRate(s,t,p);
 		document.state.lr.value = round(lr,6);
 		pt = potentialTemperature(s,t,p);
 		document.state.pt.value = round(pt,5);
 	}


	//
	// These functions are called in the computation of parameters
 	//
 	
 	// Compute temp and salinity from density, conductivity and pressure
 	function tempSaltdc(d,c,p) {
		var tlo = 0.0;
		var thi = 100.0;
		var err = 1.0;
		
		var dNew;
		
		var i = 0;
		
		while( (Math.abs(err) > 0.00001) && (i < binaryLimit) ) {
			t = (thi+tlo) / 2.0;
			s = salinity(c,t,p)
			dNew = density(s,t,p);
			err = (dNew-d) / d;
			if (err < 0.0)
				thi = t;
			else
				tlo = t;
			++i;
		}
		if ( i >= binaryLimit ) {
			t = Number.NaN;
			s = Number.NaN;
		}
 	}
 	
 	// Compute temperature from conductivity, salinity and pressure
	function temperaturecs(c,s,p) {
		var tmp;
		
		var tlo = 0.0;
		var thi = 100.0;
		var err = 1.0;
		
		var sNew;
		
		var i = 0;
		
		while( (Math.abs(err) > 0.00001) && (i < binaryLimit) ) {
			tmp = (thi+tlo) / 2.0;
			sNew = salinity(c,tmp,p);
			err = (sNew-s) / s;
			if (err < 0.0)
				thi = tmp;
			else
				tlo = tmp;
			++i;
		}
		if ( i >= binaryLimit )
			return Number.NaN;
		else
			return tmp;
 	}
 	
 	// Compute temperature from density, salinity and pressure
	function temperatureds(d,s,p) {
		var tmp;
		
		var tlo = 0.0;
		var thi = 100.0;
		var err = 1.0;
		
		var dNew;
		
		var i = 0;
		
		while( (Math.abs(err) > 0.00001) && (i < binaryLimit) ) {
			tmp = (thi+tlo) / 2.0;
			dNew = density(s,tmp,p);
			err = (dNew-d) / d;
			if (err < 0.0)
				thi = tmp;
			else
				tlo = tmp;
			++i;
		}
		if ( i >= binaryLimit )
			return Number.NaN;
		else
			return tmp;
 	}
 	
 	// Compute salinity (psu) from density, temperature and pressure
 	function salinityd(d,t,p) {
		var sal;
		
		var slo = 0.0;
		var shi = 100.0;
		var err = 1.0;
		
		var dNew;
		
		var i = 0;
		
		while( (Math.abs(err) > 0.00001) && (i < binaryLimit) ) {
			sal = (shi+slo) / 2.0;
			dNew = density(sal,t,p);
			err = (dNew-d) / d;
			if (err > 0.0)
				shi = sal;
			else
				slo = sal;
			++i;
		}
		if ( i >= binaryLimit )
			return Number.NaN;
		else
			return sal;
 	}
 	
 	// Compute salinity (psu) from conductivity, temperature and pressure
	function salinity(c,t,p) {
		var R,rt,Rp,Rt,A,B,C,sal;
		
		R = c / 4.29140;
		rt = 0.6766097 + t * ( 0.0200564
					  + t * ( 1.104259e-04 
					  + t * ( -6.9698e-07 
					  + t * 1.0031e-09 ) ) );
		A = 0.4215 - 0.003107 * t;
		B = 1 + t * ( 0.03426 + t * 0.0004464 );
		C = p * ( 2.07e-5 + p * ( -6.37e-10 + p * 3.989e-15 ) );
		Rp = 1 + C / ( B + A * R );
		Rt = R / rt / Rp;
		sal = s_Rt(t,Rt);
		return sal;
	}
	
	function s_Rt(t,Rt) {
		var Rt5,t15,dels,sal;
		
		Rt5 = Math.sqrt( Rt );
		t15 = t - 15;
		dels = t15 / ( 1 + 0.0162 * t15 );
		sal = ( 14.0941 + dels * -0.0375 ) + Rt5 * ( ( -7.0261 + dels * 0.0636 )
										  + Rt5 * ( ( 2.7081 + dels * -0.0144 ) ) );
		sal = ( 0.008 + dels * 0.0005 ) + Rt5 * ( ( -0.1692 + dels * -0.0056 )
										+ Rt5 * ( ( 25.3851 + dels * -0.0066 )
										+ Rt5 * sal ) );
		return sal;
	}

	// Compute conductivity from salinity, temperature and pressure
	function conductivity(s,t,p) {
		var R,Rt,rt,A,B,C;
		
		var Rtlo = 0.0;
		var Rthi = 10.0;
		var err = 1.0;
		
		var sNew;
		
		var i = 0;
		
		if( s < 0.01 ) return 0.0;
		
		while( (Math.abs(err) > 0.00001) && (i < binaryLimit) ) {
			Rt = (Rthi+Rtlo) / 2.0;
			sNew = s_Rt(t,Rt);
			err = (sNew-s) / s;
			if (err > 0.0)
				Rthi = Rt;
			else
				Rtlo = Rt;
			++i;
		}
		if ( i >= binaryLimit )
			return Number.NaN;
		
		rt = 0.6766097 + t * ( 0.0200564
					  + t * ( 1.104259e-04 
					  + t * ( -6.9698e-07 
					  + t * 1.0031e-09 ) ) );
		A = 0.4215 - 0.003107 * t;
		B = 1 + t * ( 0.03426 + t * 0.0004464 );
		C = p * ( 2.07e-5 + p * ( -6.37e-10 + p * 3.989e-15 ) );

		R = ( Math.sqrt( (A*rt*Rt-B)*(A*rt*Rt-B) + 4*rt*Rt*A*(B+C) ) + (A*rt*Rt-B) ) / (2*A);
		return R * 4.29140;
	}
	
	// Compute density at the surface from salinity and temperature
	function density0(s,t)
	{
		var A,B,C,D,dens0;
		
		A =  1.001685e-04 + t * ( -1.120083e-06 + t * 6.536332e-09 );
		A = 999.842594 + t * ( 6.793952e-02 + t * ( -9.095290e-03 + t * A ) );
		B =  7.6438e-05 + t * ( -8.2467e-07 + t * 5.3875e-09 );
		B =  0.824493 + t * ( -4.0899e-03 + t * B );
		C = -5.72466e-03 + t * ( 1.0227e-04 - t * 1.6546e-06 );
		D = 4.8314e-04;
		dens0 = A + s * ( B + C * Math.sqrt(s) + D * s );
		return dens0;
	}
	
	// Compute density from salinity, temperature and pressure
	function density(s,t,p) {
		var d0,d,K,E,F,G,H,I,J,M,N,t2,t3,t4,s1p5,pb

		t2 = t * t;
		t3 = t2 * t;
		t4 = t3 * t;
				
		d0 = density0(s,t);
		E = 19652.21 + 148.4206 * t - 2.327105 * t2 + 1.360477e-2 * t3 - 5.155288e-5 * t4;
		F = 54.6746 - 0.603459 * t + 1.09987e-2 * t2 - 6.1670e-5 * t3;
		G = 7.944e-2 + 1.6483e-2 * t - 5.3009e-4 * t2;
		H = 3.239908 + 1.43713e-3 * t + 1.16092e-4 * t2 - 5.77905e-7 * t3;
		I = 2.2838e-3 - 1.0981e-5 * t - 1.6078e-6 * t2;
		J = 1.91075e-4;
		M = 8.50935e-5 - 6.12293e-6 * t + 5.2787e-8 * t2;
		N = -9.9348e-7 + 2.0816e-8 * t + 9.1697e-10 * t2;
		
		s1p5 = s * Math.sqrt(s);
	
		pb = p/10;
	
		K = (E + F*s + G*s1p5) + (H + I*s + J*s1p5) * pb + (M + N*s) * pb * pb;
		d = d0 / (1 - pb/K);
		return d;
	}

	// Compute speed of sound (m/s) from salinity (psu), temperature (deg C) and pressure (bar)
	function soundSpeed(s,t,p) {
		var sr,D,b1,b0,B,a3,a2,a1,a0,A,c3,c2,c1,c0,C
				
		sr = Math.sqrt(s);
		D = 1.727e-3 - 7.9836e-6 * p;
		b1 = 7.3637e-5 + 1.7945e-7 * t;
		b0 = -1.922e-2 - 4.42e-5 * t;
		B = b0 + b1 * p;
		a3 = (-3.389e-13 * t + 6.649e-12) * t + 1.100e-10;
		a2 = ((7.988e-12 * t - 1.6002e-10) * t + 9.1041e-9) * t - 3.9064e-7;
		a1 = (((-2.0122e-10 * t + 1.0507e-8) * t - 6.4885e-8) * t - 1.2580e-5) * t + 9.4742e-5;
		a0 = (((-3.21e-8 * t + 2.006e-6) * t + 7.164e-5) * t -1.262e-2) * t + 1.389;
		A = ((a3 * p + a2) * p + a1) * p + a0;
		c3 = (-2.3643e-12 * t + 3.8504e-10) * t - 9.7729e-9;
		c2 = (((1.0405e-12 * t -2.5335e-10) * t + 2.5974e-8) * t - 1.7107e-6) * t + 3.1260e-5;
		c1 = (((-6.1185e-10 * t + 1.3621e-7) * t - 8.1788e-6) * t + 6.8982e-4) * t + 0.153563;
		c0 = ((((3.1464e-9 * t - 1.47800e-6) * t + 3.3420e-4) * t - 5.80852e-2) * t + 5.03711) * t + 1402.388;
		C = ((c3 * p + c2) * p + c1) * p + c0;
		return (C + (A + B * sr + D * s) * s);
	}
	
	// Compute specific heat (J/kg/deg C) from salinity (psu), temperature (deg C) and pressure (bar)
	function specificHeat(s,t,p) {
		var sr,a,b,c,cp0,cp1,cp2,cpsw
		
		sr = Math.sqrt(s);
		// specific heat cp0 for p=0
		a = (-1.38385e-3 * t + 0.1072763 ) * t - 7.643575;
		b = (5.148e-5 * t - 4.07718e-3) * t + 0.1770383;
		c = (((2.093236e-5 * t - 2.654387e-3) * t + 0.1412855) * t - 3.720283) * t + 4217.4;
		cp0 = (b*sr+a)*s+c;
		// cp1 pressure and temperature terms for s=0
		a = (((1.7168e-8 * t + 2.0357e-6) * t - 3.13885e-4) * t + 1.45747e-2) * t - 0.49592;
		b = (((2.2956e-11 * t - 4.0027e-9) * t + 2.87533e-7) * t - 1.08645e-5) * t + 2.4931e-4;
		c = ((6.136e-13 * t - 6.5637e-11) * t + 2.6380e-9) * t - 5.422e-8;
		cp1 = ((c*p+b)*p+a)*p;
		// cp2 pressure and temperature terms for s > 0
		a = (((-2.9179e-10 * t + 2.5941e-8) * t + 9.802e-7) * t - 1.28315e-4) * t + 4.9247e-3;
		b = (3.122e-8 * t - 1.517e-6) * t - 1.2331e-4;
		a = (a+b*sr)*s;
		b = ((1.8448e-11 * t - 2.3905e-9) * t + 1.17054e-7) * t - 2.9558e-6;
		b = (b + 9.971e-8 * sr) * s;
		c = (3.513e-13 * t - 1.7682e-11) * t + 5.540e-10;
		c = (c - 1.4300e-12 * t * sr) * s;
		cp2 = ((c*p+b)*p+a)*p;
		cpsw = cp0 + cp1 + cp2;
		return cpsw;
	}
	
	// Compute freezing point of water (deg C) from salinity (psu) and pressure (dBar)
	function freezingPoint(s,p) {
		var tf;
		var sr = Math.sqrt(s);
		
		tf = (-0.0575 + 1.710523e-3 * sr - 2.154996e-4 * s) * s - 7.53e-4 * p;
		return tf;
	}
	
	// Compute adiabatic lapse rate (deg C/dBar) from salinity (psu), temperature (deg C) and pressure (dBar)
	function adiabaticLapseRate(s,t,p) {
		var ds,atg;
		
		ds = s - 35.0;
		atg = ((-2.1687e-16 * t + 1.8676e-14) * t - 4.6206e-13) * p * p;
		atg = atg + (2.7759e-12 * t - 1.1351e-10 ) * ds * p;
		atg = atg + (((-5.4481e-14 * t + 8.7330e-12) * t - 6.7795e-10) * t + 1.8741e-8) * p;
		atg = atg + (-4.2393e-8 * t + 1.8932e-6 ) * ds;
		atg = atg + ((6.6228e-10 * t - 6.8360e-8) * t + 8.5258e-6) * t + 3.5803e-5;
		return atg;
	}
	
	// Compute potential temperature (deg C) from salinity (psu), temperature (deg C) and pressure (dBar)
	function potentialTemperature(s,t0,p0) {
		var p,t,h,xk,q,theta
		
		p = p0;
		t = t0;
		h = 0 - p;
		xk = h * adiabaticLapseRate(s,t,p);
		t = t + 0.5 * xk;
		q = xk;
		p = p + 0.5 * h;
		xk = h * adiabaticLapseRate(s,t,p);
		t = t + 0.29289322 *(xk-q);
		q = 0.58578644 * xk + 0.121320344 * q;
		xk = h * adiabaticLapseRate(s,t,p);
		t = t + 1.707106781 *(xk-q);
		q = 3.414213562 * xk - 4.121320344 * q;
		p = p + 0.5 * h;
		xk = h * adiabaticLapseRate(s,t,p);
		theta = t + (xk-2.0*q)/6.0;
		return theta;
	}