Zoek een student
Huidige datum en systeemtijd:
LVS functies:
Te laat gekomen
Eerder weg
Weggestuurd

Het betreft een:
Zoekopdracht (student)
Waar zit ...?(docent alleen naam (of deel))
Ziekmelding
Gezondmelding (geen gegevens nodig)
Verlofpasje
Telaatpasje
Vrijstelling / Afgerond
Doorstroom
Doublure / Sprokkelen
Waarschuwing (gele kaart)
Dyslexieverklaring
Student OVnummer:
Naam: (voor of achter)
Profiel: (bv: PA42 BOL of deel):
Naam klinkt als: (voor of achter)

Terug naar ISIS