U bent hier » http://www.goudappel.org/ bombast/ fundamentalisme_als_psychiatrische_aandoening.php

(Godsdienstig) fanatisme / fundamentalisme als psychiatrische aandoening:

Gaf-score is een maat waarmee het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon wordt aangeduid in de vorm van een score tussen 0 en 100.
De term is een afkorting van Global Assessment of Functioning. De GAF-score is een onderdeel van het DSM-IV-systeem, dat gebruikt wordt voor diagnosticeren van psychiatrische aandoeningen.

"Normale" mensen, met gewone 'alledaagse' problemen, scoren in de buurt van de 100. Mensen met psychische en/of sociale problemen scoren lager.
Het psychiatrisch handboek DSM-IV vermeldt de volgende omschrijvingen:

91-100: Uitstekend functioneren bij een groot aantal activiteiten,
de problemen in het leven lopen nooit uit de hand,
persoon wordt op prijs gesteld door anderen door veel goede kwaliteiten.
Geen symptomen.
81-90 Geen of minimale symptomen,
goed functioneren op alle gebieden,
geÔnteresseerd en betrokken bij een groot aantal activiteiten,
sociaal effectief, doorgaans tevreden met het leven, alleen alledaagse problemen en zorgen.
71-80 Als er symptomen optreden, zijn deze van voorbijgaande aard, te verwachten reacties op psychosociale stress,
slechts beperkte hinder in sociale omgang, op het werk of op school.
61-70 Enige lichte symptomen
OF enige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school,
maar functioneert over het algemeen behoorlijk goed,
heeft goede inter-persoonlijke contacten.
51-60 Matige symptomen
OF matige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school.
41-50 Ernstige symptomen
OF ernstige beperkingen in sociaal functioneren, op het werk of op school.
31-40 Enige vermindering in realiteitsbesef of communicatie
OF sterke vermindering op verschillende terreinen, zoals werk of school, gezins of familierelaties, beoordelingsvermogen, denkvermogen
of stemming.
21-30 Gedrag wordt beÔnvloed door wanen of hallucinaties
OF ernstige beperkingen van communicatie of beoordeling
OF onvermogen op alle terreinen te functioneren.
11-20 Enig gevaar om zichzelf of anderen te verwonden
OF af en toe verwaarlozing van de persoonlijke hygiŽne
OF zeer ernstige vermindering van communicatie.
1-10 Blijvend gevaar zichzelf of andere te verwonden
OF blijvend onvermogen de persoonlijke hygiŽne te onderhouden
OF ernstig suÔcidaal gedrag met duidelijke doodsverwachting.