U bent hier » http://www.goudappel.org/ onderwijs/ natuurkunde/ verslag.php

Richtlijnen voor het werkstuk natuurkunde

(weerkunde)

Algemeen:

Bladzijden genummerd in een map.
Tekst op a4getypt of geprint, powerpoint of HTML mag ook. Concepten op floppy.
De afwerking en presentatie zijn ook belangrijk.
Werkstukken die niet voldoende zijn bevonden moeten worden aangevuld of overgemaakt.
Er mag in groepjes van twee ten hoogste drie personen gewerkt worden bij het verzamelen van materiaal, gegevens en de evaluatie daarvan.
Iedereen moet individueel een werkstuk inleveren !

Opdrachten:

1) Waarnemingen:
Drie aaneengesloten weken dagelijks weerberichten verzamelen uit een dagblad. Daglijks notitie houden van je eigen waarne≠mingen met betrekking tot het weer. en deze vergelijken met de voorspellingen en van commentaar voorzien.
In het natuurkunde lokaal (161) ligt een tabel die dagelijks moet worden bijgehouden. Hierop staan de waarnemingen vermeldt die op school gedaan zijn. (dagelijks in de kleine pauze) Tezijnertijd krijgt ieder een exemplaar hiervan.

2) Onderzoek en studie:
Wolken
Vormen van bewolking herkennen en de gevolgenÖ
Wat zijn wolken
Hoe ontstaan wolken
Wat is neerslag
Hoe ontstaat neerslag
Wat is mist/ijzel
Hoe ontstaan mist/ijzel
Wat is onweer
Hoe ontstaat onweer
Fronten en storingen
Wind
Wat zijn hoge/lage drukgebieden
Wat is luchtdruk
Hoe ontstaan luchtdrukverschillen
WindgradiŽnt
Wet van Buys-Ballot kennen en kunnen toepassen
Schaal van Beaufort
*Straalstroom
Temperatuur
Vorst, nachtvorst, hittegolf
Atmosfeer
Vertikale opbouw van de atmosfeer
* De rol van satelieten en sondes/ balonnen bij de weersvoorspelling
Klimaat
Klimaatgebieden en zŰnes
* Ijstijden
Atmosfeer en Milieu
*** Verspreiding van vervuiling door de atmosfeer
* Broeikaseffect
* Gat in de Ozonlaag
Weerinstrumenten
: Thermometer, barometer, hygrometer(2x), windsnelheidsmeter, windrichtingmeter, helioscoop.
Overige
* Tekens op de weerkaart
** Werkbaar weer
Weer en veiligeid
Bronnenlijst
Van de onderwerpen met een * moeten er twee gekozen worden. Deze moeten op het titelblad worden vermeldt.
*** Paardenhouderij verplicht
Groen keuze
** Groen verplicht
Paardenhouderij keuze

3) Beoordeling:

1 alles moet aanwezig zijn (voorwaarde voor beoordeling)
2 Rijkdom en nivo van de bronnnen 40%
3 Nivo van de verwerking 40%
4 Afwerking 20%