U bent hier » http://www.goudappel.org/ onderwijs/ natuurkunde/ inleiding.php

Inleiding

Taal is een middel om in na te denken en met anderen van gedachten te wisselen. Natuurwetenschap in het algemeen is een taal.
Gecombineerd met de natuurlijke nieuwsgierigheid van de menselijke soort kennen talen een hele klasse van vormen die we vragen noemen.

Geldige vragen beginnen bijvoorbeeld met:

Binnen de natuurwetenschap zijn vragen die niet met waarom of wie beginnen geldige vragen.
Vragen die wel met waarom of wie beginnen vormen het terrein van andere wetenschappen, psychologie, godsdienst en filosofie.
Natuurwetenschappen proberen een antwoord te geven op vragen door middel van modellen en beschrijvingen.
Virtuele afspiegelingen van de realiteit (de natuur) die door hun beperkte karakter een vereenvoudiging zijn en daardoor veel begrijpelijk of voorspelbaar kunnen maken.

Een model van een paard zou kunnen zijn:
Een zwarte doos waar je gras en water instopt en waar paardenvlees (inclusief veulens), mest en gier maar ook beweging uitkomt.
Welbewust gaan we voorbij aan een groot aantal eigenschappen die een paard ook kan bezitten (kleur, maat, ras, geslacht, karakter, economische waarde, en nog veel meer)
Toch is het een heel werkzaam model, ook geeft het een aantal verklaringen en kan je er voorspellingen mee maken.
Als je er niet voldoende gras en water instopt zal er ook minder of geen output zijn. Als je een hoge output wilt in beweging dan kost dat veel gras en water, maar ook kan het ten koste gaan van de vleesvorming (het paard wordt niet vet)
Je kunt zelfs een vergelijking maken die dit ongeveer beschrijft

gras + water = vlees + mest + gier + beweging
dit alles in bepaalde hoeveelheden
a gras + b water = c vlees + d mest + e gier + f beweging

Wonderlijke zaken worden duidelijk, als je twee paarden hebt dan kost dat meer voer en water, maar het levert ook meer mest en zo op.
Wat erin gaat moet eruit komen, dit heet een wet.

Natuurwetten zijn echte wetten, we hebben geen politie, geen rechtbank en advocaten, niemand overtreed ze!

Natuurkunde probeert alle modellen en beschrijvingen te maken vanuit het model / consept energie.

Energie is uitgevonden (verzonnen, niet ontdekt of zo) door natuurkundigen en is hun enige bestaansrecht.
We hebben onszelf belangrijk gemaakt, een win-win situatie.

De vraag; wat is energie? Is de vraag, de heilige graal van de natuurkunde, een antwoord is er niet.

Het is een soort ruilmiddel net als geld, je kan er op zich niets mee het is niet eetbaar je kunt er niet in wonen het heeft zelfs geen waarde.
Maar als je het gaat uitgeven dan wordt het wat, voor € 10.000 kan je een mooi paard kopen voor € 500.000 een leuke boerderij maar ook 50 mooie paarden. Een vergelijking is mogelijk 1 leuke boerderij = 50 mooie paarden, natuurlijk is dat niet waar maar als je zegt de prijs van 1 leuke boerderij is gelijk aan die van 50 paarden kan het wel.

Er is geen reden om aan te nemen dat een briefje waarop € 200 staat meer waard zou zijn dan een briefje waarop € 50 staat, de briefjes zijn vrijwel hetzelfde, papier met inkt.
Toch gelooft iedereen dat € 200 4 keer meer waard is dan € 50. Als we besluiten daar niet meer in te geloven hebben we een economisch crisis.

We hebben een model gevonden waardoor we dingen kunnen vergelijken en afwegen.
De vraag wat is geld/energie is niet langer van belang het gaat erom wat je ermee doet of kan doen!

Wat doet energie?
Volgens natuurkundigen alles! Je kunt de hele wereld beschrijven in termen van energie en de enige wet die geldt is wat erin gaat moet eruit komen.
De wet van behoud van energie.

We hebben bronnen van energie, die kan je in de winkel kopen, stelen, lenen….
Red bull een energie drink, een mars, dextrine, benzine, spiritus, gas, waxine, zon, dynamo……

Er zijn twee valuta in omloop voor energie, vroeger en in de voedingsleer nogsteeds was er de calorie. Maar de meest courante is de Joule, 4,2 joule is gelijk aan 1 calorie.

Er is geen bank, geen beurs er is geen muntgeld, in de natuurkunde schrijven we alleen overboekingen. Je kunt niet sparen, geen krediet krijgen, boter bij de vis. De joule is het virtuele natuurkundige betaalmiddel.
Ze zijn er niet echt maar ze werken wel. Hoewel de totale hoeveelheid energie eindig is is er in het heelal toch zo vreeselijk veel dat we voorlopig nooit tekort zullen komen, temeer daar het niet weg gaat.*

* N.B. Op kosmologische schaal blijkt dat de uitzetting van het heelal moet worden afgerekend in joules, waardoor op een gegeven moment het heelal zo groot kan worden dat de joules op zijn.

De laagste uitingsvorm van transacties met joules zijn veranderingen van temperatuur. De uitwisseling van warmte-energie.
En dit brengt ons bij de tweede pijler van de natuurwetenschap: Onderzoek en waarnemingen.

Meten is vergelijken

Stofeigenschappen